Tuyển dụng

Công ty Corèle V. là một thành viên của Tập đoàn PhápFinancière B’Lao(tên cũ là Corèle International) thuộc về Top 2 trong ngành Nội y – Quần Áo tắm tại Pháp.

Corèle V. có Công ty bạn -SCAVI, là một Công ty thành viên khác của Tập đoàn Pháp Financière B’Lao.

Corèle V. là Công ty phân phối thương hiệu Pháp về Nội y và Quần Áo tắm.Corèle V. sở hữu 3 thương hiệu Pháp:

Corèle V.: nội y Nữ phân đoạntrung cao(thương hiệu ra mắt tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam vào ngày 22tháng 4 – 2017 và sẽ tuần tự mở ra tại mọi tỉnh thành tại Việt Nam)

Marguerite:nội y Nữ phân đoạn phổ cập (thương hiệu ra mắt tại Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam vào trung tuần tháng 5 – 2017 và sẽ tuần tự mở ra tại mọi tỉnh thành tại Việt Nam)

Mâlefix: nội yNam phân đoạn phổ cập(thương hiệu ra mắt cuối tháng 4 -2017 và sẽ tuần tự mở ra tại mọi tỉnh thành tại Việt Nam)

Các thương hiệu Pháp của Công ty Corèle V. tạo dị biệt trong thị trường và đem giá trị gia tăng tốt hơn đến Người Tiêu Dùng.

Mọi thông tin ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ: tuyendung@corele-v.com