CHƯƠNG TRÌNH HỘI VIÊN V. VIP

1/ Cách thức đăng ký chương trình hội viên

2/ Các quyền lợi khi trở thành hội viên Corèle V.VIP

Lưu ý:

  • Người sử dụng cần chấp thuận với các điều khoản và điều kiện của Bộ Quy Định Hội Viên và chấp thuận trở thành Hội Viên. Hội Viên sau khi chấp thuận không được hủy bỏ sự chấp thuận này.
  • Corele V. có thể thay đổi Bộ Quy Định Hội Viên này bất kỳ lúc nào trong trường hợp Công Ty đánh giá là cần thiết. Khi có thay đổi Bộ Quy Định Hội Viên, Corèle V. có trách nhiệm niêm yết trên trang thông tin điện tử chính thức của Công Ty. Hiệu lực của các quy định được thay đổi sẽ được phát sinh từ thời điểm nội dung thay đổi được niêm yết chính thức.
  • Trường hợp Hội Viên không đồng ý với sự thay đổi của Bộ Quy Định Hội Viên; vui lòng tiến hành thủ tục rời khỏi Chương Trình ngay và chấm dứt sử dụng Chương Trình. Trong trường hợp này toàn bộ số điểm đã tích lũy của Hội Viên sẽ không còn giá trị sử dụng đối với Chương Trình. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổng số điểm nêu trên.

Mọi thông tin về quy định đổi trả xin liên hệ:

Email: corelebrands@corele-v.com

Fanpage: Corèle

Website: www.corelev.com

Hotline: 0938 668 825

75 Hoàng Văn Thụ, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh