GIÁ TRỊ TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi tin rằng

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG sản phẩm chính là trách nhiệm xây dựng giá trị bền vững

Sử dụng sản phẩm chất lượng tốt giúp Người tiêu dùng MUA ÍT MẶC BỀN

Sử dụng sản phẩm Chất lượng cao giúp HẠN CHẾ RÁC THẢI môi trường

Là một THƯƠNG HIỆU TRÁCH NHIỆM, Corèle V. cam kết mang đến những sản phẩm chất lượng với giá bán lẻ hợp lý. Quyền lợi của khách hàng thông qua VIỆC TIÊU DÙNG HỢP LÝ VÀ CÓ Ý NGHĨA là giá trị trách nhiệm của chúng tôi.

TRÁCH NHIỆM TRONG NGÀNH NGHỀ

Chúng tôi đặt trách nhiệm đến tất cả các thành viên trong tập đoàn cũng như tất cả các đối tác trong ngành, hướng tới mục tiêu cuối cùng là người tiêu dùng

Xem thêm

TRÁCH NHIỆM TÍCH CỰC XÃ HỘI

Chủ động có trách nhiệm với cộng đồng xã hội xuyên suốt giáo dục trọn đời. Ngoài ra, mỗi hành động của chúng tôi, đều đi kèm thiết thực với lời nói.

Xem thêm

TRÁCH NHIỆM TÍCH CỰC MÔI TRƯỜNG

Nâng cao chất lượng sản phẩm nhằm Giảm lượng sản phẩm tiêu thụ , từ đó Giảm sử dụng tài nguyên thiên nhiên là hướng đi bền vững lâu dài chúng tôi hướng đến.

Xem thêm

THEO DÕI CORÈLE V