Trách nhiệm tích cực môi trường

TRÁCH NHIỆM TÍCH CỰC MÔI TRƯỜNG

Hành tinh của chúng ta – CHỈ MỘT VÀ DUY NHẤT

Cải thiện liên tục bảo vệ hành tinh xanh – ngôi nhà chung của chúng ta là một phần trong văn hóa của công ty, không chỉ giảm chi phí – bảo vệ môi trường mà còn tạo cảm hứng cho mọi người về những gì chúng tôi đã và đang làm

SẢN XUẤT TÔN TRỌNG MÔI TRƯỜNG

GIẢM PHÁT THẢI CARBON

Giảm sử dụng năng lượng hóa thạch, Tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời)

GIẢM SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN, HÓA CHẤT GÂY Ô NHIỄM NƯỚC

Tăng chất lượng – Giảm số lượng thành phẩm tiêu dùng, Ưu tiên sử dụng sợi tái tạo → NPL tái tạo (recycled). Scavi sở hữu chứng nhận quốc tế về sử dụng thường trực NPL tái tạo (Recycled Claim Standard (RCS) 2.0) và NPL hữu cơ (Organic Content Standard (OCS) 2.0).

GIẢM RÁC THẢI – QUAN TRỌNG NHẤT RÁC THẢI NGUY HẠI RÁC THẢI KHÓ PHÂN HỦY

Tối thiểu hoá triệt để sử dụng nhựa (plastic), bao gồm tái sử dụng trong quy trình sản xuất vải sợi nhân tạo. Động lực củng cố thường trực Chất lượng để giảm thiểu Số lượng và triệt để tái sử dụng sản phẩm qua sợi tham dự tích cực vào hướng hành động này.

NGUYÊN PHỤ LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

SỬ DỤNG BAO BÌ GIẤY 

Dần thay thế sử dụng bao bì giấy, hạn chế thải nilon ra ngoài môi trường

VẬT LIỆU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Sử dụng vải sợi tre để bảo vệ môi trường, tiết kiệm nguồn nguyên liệu nước.

IN NHÃN LÊN SẢN PHẨM

In nhãn lên sản phẩm nhằm tránh lãng phí nguyên vật liệu giấy để in nhãn sản phẩm thông thường