4. Hướng dẫn đặt hàng trên Website và Thanh toán qua VNPAY phiên bản DESKTOP

I/ Thanh toán qua VNPAY

Bước 1: Chọn Thanh toán quét mã VNPAYBuớc 2: Quét mã VNPAY