7. Hướng dẫn đặt hàng và thanh toán MoMo phiên bản điện thoại (Smartphone)

 

Bước 1: Chọn hình thức thanh toán MoMo

Bước 2:Xác nhận hình thức thanh toán Momo

 

Bước 3:Kiểm tra giao dịch thành công