8. Corèle cho phép đổi hàng trong bao lâu kể từ khi nhận được hàng?

 

Chính sách đổi sản phẩm Corèle chỉ áp dụng trong vòng 07 ngày (đối với hàng nguyên giá). Mỗi hóa đơn chỉ được đổi một lần duy nhất.