11.Tôi có thể đổi/trả hàng trong thời hạn bao lâu?

Ngoài các lỗi kỹ thuật, nếu sản phẩm mua tại Corèle còn trong thời gian bảo hành của nhà sản xuất, quý khách có thể đổi/trả sản phẩm dựa theo danh mục được quy định Đổi/Trả hàng trong thời hạn 7 ngày kể từ khi nhận hàng. Thời gian nhận hàng sẽ căn cứ vào ghi chú của nhân viên giao nhận Corèle hoặc theo dấu bưu điện.