1. Chương trình Hội viên Corèle V. là gì?.

  Chương trình Hội viên Corèle V. dành riêng cho khách hàng của Corèle V.

 • Khách hàng nhận được những ưu đãi và những đặc quyền khi đăng ký thành viên.
 • Tài khoản thành viên được quản lý và cập nhật theo số điện thoại của khách hàng cung cấp.

2. Cách thức đăng ký chương trình Hội Viên Corèle V. 

  Khách hàng trở thành thành viên của chương trình ngay khi phát sinh đơn hàng đầu tiên tại hệ thống cửa hàng hoặc website của các thương hiệu Corèle, Marguerite và Malefix.

  Khách hàng cần cung cấp những thông tin cần thiết sau để trở thành thành viên chương trình (chỉ cần cung cấp lần đầu) bằng cách điền thông tin vào form đăng ký:

 • Họ tên
 • Email
 • Số điện thoại
 • Ngày tháng năm sinh

 Trong các lần mua hàng kế tiếp Khách hàng chỉ cần cung cấp Số điện thoại khi giao dịch cho nhân viên bán hàng ở cửa hàng Corèle V. hoặc đăng nhập tài khoản trên Website Corèle V. để áp dụng chương trình.

3/Cách thức đổi điểm thưởng?

 Áp dụng cho cửa hàng và Website. Đối với cửa hàng, khách hàng thông báo cho nhân viên bán hàng thực hiện đổi điểm để thanh toán cho hóa đơn mua sắm và cần cung cấp thông tin số điện thoại chính xác đã đăng ký thành viên. Đối với Website, khách hàng cần đăng nhập tài khoản để đổi điểm thưởng. Toàn bộ số điểm sẽ được cập nhật = 0, 15/10 hàng năm. Lưu ý:  Trong trường hợp hết hàng với các sản phẩm đề xuất, corèle v sẽ tặng sản phẩm có giá trị gần hoặc tương đương giá trị sản phẩm tặng. Và trong trường hợp có lỗi, sự cố hoặc các tình huống bất khả kháng Corèle V. là bên quyết định cuối cùng cho sản phẩm quà tặng.

 • Để đảm bảo team sẽ bổ sung thêm ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG bao gồm các thông tin:
  • Người sử dụng cần chấp thuận với các điều khoản và điều kiện của Bộ Quy Định Hội Viên và chấp thuận trở thành Hội Viên. Hội Viên sau khi chấp thuận không được hủy bỏ sự chấp thuận này.
  • Corele V. có thể thay đổi Bộ Quy Định Hội Viên này bất kỳ lúc nào trong trường hợp Công Ty đánh giá là cần thiết. Khi có thay đổi Bộ Quy Định Hội Viên, Corèle V. có trách nhiệm niêm yết trên trang thông tin điện tử chính thức của Công Ty. Hiệu lực của các quy định được thay đổi sẽ được phát sinh từ thời điểm nội dung thay đổi được niêm yết chính thức.
  • Trường hợp Hội Viên không đồng ý với sự thay đổi của Bộ Quy Định Hội Viên, vui lòng tiến hành thủ tục rời khỏi Chương Trình ngay và chấm dứt sử dụng Chương Trình. Trong trường hợp này toàn bộ số điểm đã tích lũy của Hội Viên sẽ không còn giá trị sử dụng đối với Chương Trình. Công Ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổng số điểm nêu trên.
 • Với chương trình Hội Viên này có thể áp dụng đồng thời các chương trình khuyến mãi đang có, nhưng chỉ được áp dụng đồng thời 1 chương trình khuyến mãi với chương trình hội viên.